De roodkeelduiker (Gavia stellata) is het meest voorkomende en verspreide lid van zijn familie. Het broedgebied is verdeeld over de Noordpoolcirkel, van het milde zuidwest Schotland tot het strenge noordoostelijke Ellesmere Eiland ten noorden van de 80° N.B. De roodkeelduiker komt s’winters soms in vrij grote groepen zuidelijk tot Californië, Florida, China en Portugal. Het is de kleinste duiker – 60 cm. lang – die zich in het broedseizoen van de andere duikers onderscheidt door een grijze kop en een roestrode plek aan de hals. s’Winters is het een muisgrijze vogel en het best te onderscheiden van de andere duikers door de houding van de kop en snavel welke karakteristiek omhoog wijst. Bovendien is de snavel fijner dan die van de andere vogels.