Bij voldoende belangstelling onder de leden van de Vogelwerkgroep Haarlem ligt het in de bedoeling om een vogel- en natuurtocht te organiseren naar IJsland in juni-juli 1987. Half juni vertrekken we naar Reykjavik per vliegtuig, waar een terreinauto gereed staat, welke uit Nederland wordt verscheept.