Onlangs startte de actie IJsvogel, gecoördineerd door Vogelbescherming. Deze actie richt zich met name op beekherstelprojecten. Landschapsbeheer Noord-Holland is begin 1995 begonnen met de voorbereiding van een ijsvogelproject in de eigen provincie. Niet via beekherstel (dat is hier niet zo van toepassing), maar op een geheel eigen wijze. De IJsvogel is in Nederland een schaarse broedvogel. De laatste jaren schommelt het aantal broedparen tussen de 150 en 250 paar. Door strenge winters kan het aantal zeer sterk afnemen. Mede om die reden is de IJsvogel op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels gekomen.