Op oudejaarsdag ontvingen wij het droeve ""bericht, dat onze secretaris, de heer P. Woortman, was overleden. Hij was sinds augustus al ziek, maar wij hadden de hoop, evenals hijzelf, dat hij het aanstaande voorjaar weer met ons de natuur in zou kunnen trekken. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Wij verliezen in Piet Woortman een toegewijd secretaris, een trouw bestuurslid en vriend. Het was ook iemand, die aan onze onderzoekjes zoals de inventarisaties in het duin heel serieus en met hart en ziel meewerkte. Dit werk voor zijn liefhebberij ging echter nooit ten koste van zijn gezinsleven, dat bij hem op de eerste plaats kwam.