Op 27 juni jl. is Ans Antonisse overleden; ze was juist 85 jaar geworden. Toen ik haar een dag eerder in het ziekenhuis opzocht was ze heel goed en hadden we een fijn contact samen. Ans was een bijzondere vrouw, helemaal ingesteld op de natuur, waar ze niet alleen veel van wist, maar ook veel van kon vertellen. Vanaf 1970 was ze lid van de Vogel werkgroep, na Truus Bloem het eerste vrouwelijke lid. Enige jaren maakte ze deel uit van het bestuur en ook in de Natuurbeschermingscommissie was Ans vertegenwoordigd. Jaren heeft ze in het landgoed Elswout, dat haar zeer dierbaar was, de vogels geïnventariseerd en excursies geleid. Hoogtepunten voor Ans waren in het vroege voorjaar de zang van de Grote Lijster en vooral ook die van de Boomleeuwerik met zijn jubelende klanken.