Dit voorjaar is Theo Belterman overleden. Hij was één van de mensen van het eerste uur van onze vogelwerkgroep. Samen met enige oud NJN’ers was hij actief bij het oprichten van de Vogelwerkgroep Haarlem. Door zijn inzet is het waarnemen van vogeltrek een succes geworden en kreeg ook het broedvogelonderzoek een goede start. Vele jaren werkte hij vol enthousiasme mee aan het op wetenschappelijk verantwoorde wijze verwerken van de gegevens. Zo heeft de VWG in die beginjaren en ook daarna veel aan zijn inzet te danken gehad. Zij die met hem hebben samengewerkt hebben veel van hem geleerd. Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn enthousiaste, vaak geestige verhalen en opmerkingen en zijn kameraadschappelijke persoonlijkheid.