Op 7 februari jl. overleed in een verpleeghuis te Heemstede op 88-jarige leeftijd de Haarlemse vogelwaarnemer en natuurkundige Fokko Niesen. Zijn eerste schreden op het vogelaarspad zette Fokko Niesen tijdens zijn middelbare schooltijd, in de tweede helft van de jaren twintig. Vanaf dan waren vooral de toen nog ongerepte Amsterdamse Waterleidingduinen het doel van vele excursies. In 1938 trad Niesen toe tot de Club van Nederlandsche Vogelkundigen (een vereniging van nog maar 109 leden). Op de eerste Club-vergadering die hij bezocht, toonde hij een afwijkend gekleurd ei van de Holenduif en een dwergei van de Boerenzwaluw (Limosa 12: 40). Deze vreemde eieren werden verzameld tijdens het ringen van nestjongen. In zijn verzameling bevindt zich ook een ei van Raaf (uit de collectie Bartels) en een Grielenei. Kennelijk had Niesen al in de tweede helft van de jaren dertig een ringvergunning, en mogelijk zijn er dus nog terugmeldingen van zijn ringactiviteiten terug te vinden in het archief van de Nederlandse Ringcentrale in Heteren.