Met groot leedwezen gedenken wij het heengaan van onze vogelvriend J.D.Flirik, overleden op 14 mei. Wij verliezen in hen een vrolijke vogelvriend, die altijd wel een grappige opmerking plaatste tijdens een filmavond of vergadering. Op z'n begrafenis heeft de heer M.LuildLnga nog een laatste woord gesproken namens de Vogelwerkgroep. Wij wensen z’n vrouw veel sterkte met dit verlies.