Gewezen lid, erelid, voorzitter en penningmeester van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Plotseling overleden op 21 september 2007 op een leeftijd van 83 jaar. Toen ik ergens in 1966 lid werd van onze Vogelwerkgroep, was Jac. ook al lid, maar hij viel nooit op omdat hij altijd op de achtergrond bleef. Daar kwam in 1969 een eind aan. Onze vogelwerkgroep stond op instorten en tijdens de opheffingsvergadering stond Jac. plotseling op en kondigde aan dat hij wel voorzitter wilde worden. Dat was het seintje voor mij en Peter van Spanje om ons ook aan te melden als redactieleden van de Fitis. De werkgroep werd nieuw leven ingeblazen en groeide als nooit te voren.