Op 11 oktober werden wij opgeschrikt door het bericht dat Kees plotseling was overleden. Kees was nog maar korte tijd lid van onze vogelwerkgroep en velen van u zullen hem niet kennen.