In het najaar van 2005 werd in Cruquius-oost een slaappplaats van Witte Kwikstaarten wekelijks onderzocht. Aantal, groepsgrootte, herkomstrichting en aankomsttijd werden genoteerd. Al vanaf de eerste tellingen was de slaapplaats goed bezet. Tijdens de eerste telling op 5 augustus waren al 84 exemplaren aanwezig. Dit aantal groeide tot een maximum van 124 exemplaren op 12 september. De laatste drie exemplaren werden gezien op 7 november. Groepsgrootte bestond voor meer dan de helft van de groepen uit 1-2 exemplaren. Grootste groep werd gezien op 8 oktober (25). 91% van de vogels kwam uit een zuidelijke richting en dat had vooral te maken met het dak van het Spaarne ziekenhuis, welke als voorverzamelplaats werd gebruikt. Na aankomst boven de slaapplaats ‘vielen’ vrijwel de meeste vogels meteen in het riet, een aantal Vroege vogels’ gebruikte kortstondig nog het dak van het PWNgebouw om te foerageren. Het grootste deel van de vogels (84 %) kwam aan in de periode van een kwartier voor tot een kwartier na zonsondergang. Buiten de Witte Kwikstaarten werd de slaapplaats gebruikt door maximaal vier Spreeuwen en vier Rietgorzen.