Geachte redactie, Inmiddels heb ik in de Fitis van 1996 drie ingezonden brieven gelezen die werden gepubliceerd naar aanleiding van reacties op het interview van Henk Wijkhuisen. In grote lijnen ben ik het met de briefschrijvers eens. Alleen over het broeden van roofvogels zou ik een opmerking willen plaatsen. Uiteraard is mij bekend dat soorten als Havik en Buizerd buiten het duingebied ook vaak in loofbomen broeden. Er zou in Noord-Holland zelfs een grondnest van de Havik bekend zijn. Dit betekent mijns inziens niet dat we daarom alle bomen kunnen kappen zonder dat dit invloed heeft op de aanwezigheid van deze soorten. Frans de Boer (Fitis 32(4): 158) stelt dat we voor roofvogels ”die grote dennenbossen niet nodig” hebben omdat ”tegenwoordig in elk moerasbosje een Havik broedt”. Dergelijke moerasbosjes ken ik van diverse plaatsen in Nederland, maar voor zover ik weet liggen die niet in het duingebied. Feit blijft dat Havik, Sperwer en Buizerd in het duingebied tussen IJmuiden en Zandvoort vrijwel uitsluitend in naaldbomen nestelen. Eigenlijk is de enige mij bekende uitzondering een horst in een door klimop aan het oog onttrokken kruin van een eik.