Geachte redactie, Het blijkt dat sommige personen de strekking van mijn column in Fitis 33(2) niet goed hebben begrepen: ik pleit voor meer artikelen met natuurbeleving in de Fitis. In deze brief zal ik dat nog eens (genuanceerd) onderbouwen.