Geachte redactie, Naar aanleiding van de column van Berry van der Hoorn in Fitis jaargang 33 nummer 2 wilde ik graag reageren. Berry stelt de natuur min of meer voor als een genotmiddel of consumptie-artikel en heeft daarmee de vraag voor iedereen beantwoord wat de motivatie moet zijn om naar vogels te kijken. Anderzijds klaagt hij dat medeconsumenten massaal het Geuldal overspoelen om daar hun behoefte aan genieten te bevredigen. Tja, die hedonisten zijn ook bezig de natuur te exploiteren voor hun persoonlijke consumptie.