Hij is de man van het nette pak. Register-accountant en bestuurslid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Hij is ook de eerste in Nederland die de Woestijngrasmus signaleerde. Maar bovenal is hij de Man van de Deadline. Met strakke hand houdt hij de kopijleveranciers voor Fitis aan de uiterste inzendtermijn. Als redactielid van dit verenigingsblad heeft hij de leden van de Vogelwerkgroep liefst 18 jaar met veel hart voor de zaak op de hoogte gehouden van het rijke regionale vogelleven. Nu houdt hij ermee op. Een interview over 18 jaar schrijvers achter hun broek zitten. Na Fred Cottaar, Evert van Huijssteeden en Johan Stuart behoort hij tot de eerste Tachtigers van de Vogelwerkgroep. Die kent een kleine kwart eeuw geleden in korte tijd een flinke aanwas van jonge, ambitieuze vogelaars, die de werkgroep een enorme impuls geven. Op vele fronten worden nieuwe activiteiten ondernomen of bestaande activiteiten nieuw leven ingeblazen. Alle drukke bezigheden leiden tot een grondige herziening van het regionale ornithologische onderzoek, dat vanaf dat moment met een haast wetenschappelijke precisie wordt benaderd. Dat alles conform de gedachte dat een grondige aanpak uiteindelijk leidt tot meer kennis, meer resultaten, meer belangstelling van buiten en meer bevrediging voor de vogelaars zelf.