Het geinventariseerde gebied de Trommel is ongeveer 60 ha. groot en ligt in het oosten van de Kennemerduinen, tegen het Bloemendaalse Kopje aan. Landschappelijk is het een mooi gebied, hetgeen gekenmerkt wordt door haar afwisselend karakter. Geheel oostelijk ligt het Gaaienbos – een 50 jarig zwarte-dennebos – dat uitloopt in het westelijk, daarvan gelegen loofhoutbos, de eigenlijke Trommel. De rondvormige Trommel wordt omgeven door hoge duinen, die een mooi uitzicht bieden over het gehele duin. Westelijk van de Trommel ligt een langgerekt loofhoutgebied, het Lage Zeeveld, waardoor een mooi wandelpad gelegen is. In dit loofhoutgebied staan een paar zeer oude eiken, die eveneens voorkomen in de Trommel en in de Zeven bosjes. Bloeiende meidoorn, vlier, kamperfoelie, egelantier en lijsterbes, aangevuld met de overige voorkomende flora en vogels maken het gebied tot een aantrekkelijk stukje Kennemerduinen, waar het in het voorjaar fijn vertoeven (inventariseren) is.