Het voornemen was een langgerekte strook duin te inventariseren, gelegen direct ten oosten van de prise d’eau, in het noorden begrensd door Duin- en Kruidberg, in het zuiden door de zuidgrens van het Zeeveld, aldus omvattende Klein Doornen, het Koekoeksbos en het Zeeveld, met daar tussen in gelegen terrein, een paar zeer mooie gebieden in het middenduin. Vanwege het kleine deelnemersaantal (slechts twee), zou de volledige taak te groot zijn geweest om werkelijk goed te kunnen inventariseren; om deze reden werd dan ook niet de inventarisatie van het Koekoeksbos ter hand genomen, om tot exactere resultaten van het overige terrein te komen. Wel werd en passant een smalle strook van enkele tientallen meters ten westen van de prise d’eau mede geinventariseerd. In totaal werd het terrein 10x bezocht. 6x in de vroege ochtenduren en 4x gedurende de avond voor de nachtvogels.