Beschrijving en begrenzing Spinnekoppenvlak, zoals dit in 1965 werd geinventariseerd: Het Spinnekoppenvlak is een gevarieerd stuk duinterrein in het centrum van de Kennemerduinen, en geeft zowel dicht loofhout, jonge aanplant, dennenbos, een berkenbosje, als heuvelachtig terrein met duindoorns te zien. De begrenzing was als volgt: Te beginnen bij de driesprong direct ten noorden van het Grote Vogelmeer naar het oosten tot aan het ruiterpad, een rechte lijn naar het noorden tot aan de kruislijn uit het westen vanaf de viersprong beton/asfaltweg, terug naar het zuiden weer naar de driesprong direct ten noorden van het Grote Vogelmeer. Terwijl er 6 broedgevallen van de huutduif werden geconstateerd, werd de holenduif en tortelduif slechts 1x elk waargenomen en zijn