In 1997 zijn de Veer- en Waarderpolder (oppervlakte: 75 ha), met uitzondering van de rietlanden ten zuiden van de Veermolen, voor het tweede achtereenvolgende jaar onderzocht op broedvogels. Het onderzoek in dit Haarlemse deelgebied van het Recreatieschap Spaarnwoude vindt plaats in het kader van het Broedvogel Monitoring Project van SOVON/CBS. De gehanteerde onderzoeksmethode van de territoriumkartering staat beschreven in de handleiding van dit project (Van Dijk, 1996). Het veldwerk bestond uit negen bezoeken rond zonsopkomst in de periode maart-juli.