Ook dit jaar is het fraaie, 140 h.a. weidegebied met sloten en fortgracht, zo uniek gelegen onder de rook van Haarlem, weer geinventarisserd op broedvogels en aanwezige vogels. Hoe lang zullen we dit onvervangbare gebied nog kunnen inventariseren voor het een watersportcentrum is geworden? Helaas schijnen de pogingen tot behoud van dit gebied geen gehoor te vinden bij de bevoegde instanties. Maar wordt daar van natuur- en vogelbescherming wel voldoende moeite voor gedaan? Het is daarom zo jammer, daar het aantal vogelsoorten ieder jaar groter wordt.