Evenals voorgaande jaren is het weidegebied met sloten en de Fortgracht weer geïnventariseerd op aanwezige- en broedvogels door de Vogelwerkgroep Haarlem. Met medewerking van ons lid Guido Nijland is 71 maal een bezoek gebracht aan dit fraaie weidegebied. Wij kunnen spreken van een goed jaar, daar meer soorten zijn gezien en meer broedvogels zijn waargenomen dan in de laatste jaren. Helaas moest gekonstateerd worden, dat de achteruitgang van de Gele Kwikstaart zich in 1966 heeft voortgezet en dat er dit jaar veel minder Blauwe Reigers aanwezig waren dan in voorgaande jaren. Dit kan zijn oorzaak hebben in de verstoring van de broedgelegenheid te Velsen.