Evenals in de vorige jàren is het weidegebied ”De Heksloot” in 1964 door ons geïnventariseerd. Dit poldergebied ten noordoosten van Haarlem wordt verdeeld door de Heksloot, of zoals vroeger werd geschreven Haaksloot, in twee delen, resp. 120 en 20 ha. groot. Omstreeks 6 juni werden de graslanden gemaaid, toen konden de jonge vogels beter geteld worden. Waargenomen is van 1 januari tot 5 november.