Het Pieter Vermeulen Museum is het centrum voor milieu-educatie in Velsen. Het ontvangt elk jaar duizenden bezoekers. Door sterk teruggelopen steun van de gemeente en een daardoor minimale professionele bezetting, is de toekomst van het museum onzeker. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft actie ondernomen om het museum te steunen. Onder de titel: ‘Veerkracht in Velsen’ wordt in 2007 een boek uitgegeven. Doelen van dit boek zijn: een vorm van milieu-educatie behouden, een onderbouwde indruk van de biologische rijkdom van Velsen presenteren en financiële steun genereren voor toekomstige projecten van het museum. Inventarisanten, schrijvers, tekenaars en fotografen stellen hun werk kosteloos ter beschikking voor dit boek. Er zal in het boek ruim aandacht besteed worden aan de rijke verscheidenheid aan vogels met bijdragen van Gert Baeyens, Niko Buiten, Fred Cottaar, Hans Groot, Roy Slaterus, Huub Veerkamp en mijzelf. Hierbij een eerste indruk over een deel van de stadsvogels.