Evenals voorgaande jaren (1960, 1961, 1962, 1963 en 1964) hebben enige van onze leden in 1965 de broedvogels weer geteld. Aan de hand van de op kaarten genoteerde zingende ♂♂ zijn de territoria vastgesteld. Het weer was dit voorjaar vrij slecht voor de vroege broedvogels.