Het geïnventariseerde terrein is het oostelijke deel van een grote duinvlakte en op de Waterleidingkaart te vinden tussen het Palmveld en De 70 Bunders. Het terrein ligt voor 70% binnen de gemeente Zondvoort en voor de overige 30% in Zuid—Holland binnen de gemeente Noordwijk. Het wordt begrensd door de Oostweg, de Lindenbergweg en het Oosterkanaal. De lengte van de omringende wegen is 1,2 km. asfaltweg en 800 m. graspad, terwijl het nog doorsneden wordt door 800 m. graspaden. De oppervlakte van het terrein meet 14 ha., hiervan is 5,5 ha. begroeid met bosen duinstruwelen. Dit bos bestaat uit Berken, verspreid staande Grove Dennen en enige groepen Zwarte- en Ratelpopulieren met als ondergroei Meidoorn, Eik, Liguster, Kruipwilg, Gelderse Roos, Egelantier en wat Kamperfoelie. Het duinstruweel bestaat uit Kardinaalsmuts, Meidoorn, Berk en Vlier met aan de randen Kruipwilg en Liguster. De overblijvende 8.5 ha. bestaat uit enige Duindoornveldjes, enkele duinweitjes, een aantal jonge aanplanten en een weinig heuvelachtig terrein dat voornamelijk begroeid is met Helm en Duinriet.