Het terrein bestaat uit delen van Starrenbroek, Grote Vlak en Boeveld, waarin de Smitte-Schoenmakers-Ruige-Rozen-Engelen- en Schapendel en de Gijs Kokkieshoek. De grenzen worden gevormd door de Langevelderslag, de weg door het Grote Vlak, het onverharde deel van de Ruigenhoeker-Schulpweg, het raster van het zweefvliegveld en van hier het fietspad tot de Langevelderslag. De omringende wegen hebben een lengte van 4 km. asfalt en 1.1. km. gras-en zandpad. Bovendien wordt het terrein nog doorsneden door 500 m. puinpad en 2.5 km. gras- en zandpaden. De Langevelderslag en het fietspad liggen buiten het rastor en worden druk bereden door het verkeer. De overige wegen liggen binnen het raster en hiervan worden de geasfalteerde vrij druk en de andere weinig belopen. Het terrein heeft een oppervlakte, van 90.2 ha. en is sterk geacsidenteerd. Hoge duinen en diepe dalen volgen elkaar snel op. Het grootste deel van het terrein ligt tussen 10 en 15 m. boven A.P. terwijl de hoogst aanwezige duin gevormd wordt door de Langevolderberg met ruim 26 m. boven A.P. direkt gevolgd door de Berg van Starrenbroek en Arkduin met resp. 21,7 en 21,2 m. boven A.P.