Wanneer je in Zandvoort de Zuid-Boulevard afgaat kom je in het meest zuidelijke deel van de bebouwde kom van deze gemeente. Vandaar kun je per rijwiel over een fietspad naar Langeveld, Noordwijk o.i.d. rijden. Dit pad nu leidt door het terrein waar ik in het voorjaar van 1971 een broedvogel-inventarisatie heb uitgevoerd. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om deze inventarisatie niet als doel maar als middel uit te voeren. Het leek mij interessant om te gaan bekijken wanneer bepaalde vogels doortrokken, dan wel aankwamen of vertrokken. Door met kaartjes een eksakte plaatsaanduiding mogelijk te maken is getracht elke vogel te noteren en aan te tekenen op de kaartjes. Gedurende de loop van de broedtijd zou dan duidelijk worden welke vogels hier hun territorium hadden en welke er anderszins aan het gebied gebonden waren.