Het geïnventariseerde terrein is op de waterleidingkaart te vinden in het Oosterveld, tussen het Hondevlak en het Zegvelderbos. Het ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort en is 14.2 ha. groot. Het terrein wordt begrensd door in het noorden de Duinpanweg en het graspad dat de Zuidgrens van terrein no. 4 vormt en in het zuiden en zuidoosten door een gemarkeerde wandelroute en een graspad. De totale lengte hiervan is 0,25 km. asfalt en 1,6 km. graspad. Verder wordt het terrein nog doorsneden door gras-en zandpaden met een totale lengte van 2,4 km. Het terrein is voor een groet deel vrij vlak met een maaiveldhoogte tussen de 6 en 8 m. boven A.P. In het zuidelijke deel bevinden zich enige heuvels van 11 tot 14 m. boven A.P.