Het geïnventariseerde terrein maakt deel uit van een grote duinvlakte in het middenduin, het ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort en is 16,2 ha. groot. Het terrein wordt in het noorden en noordwesten begrensd door graspaden die tevens de grenzen vormen met de terreinen no. 5, 6 en 8. In het zuiden en zuidoosten wordt de grens gevormd door asfaltwegen n.l. de Lindenbergweg en het verlengde van de Haverbaan. De lengte van de omringende wegen is 0.65 km. asfaltweg en 0.85 km. graspad, bovendien wordt het terrein nog doorsneden door 0.85 km. graspad. Het grootste gedeelte van het terrein is vlak, met een naaiveldhoogte van 4,5 tot 5,5 m. boven A.P. Aan de zuidwestzijde ligt een duinenrij van 13 tot 15 m. boven A.P. en in de Z.O. hoek bevinden zich enige lage duintjes van 7,5 tot 9 m. boven A.P.