Het terrein is te vinden op de Waterleidingkaart binnen vak F 6, en ligt geheel binnen de gemeente Bloemendaal. De grens wordt gevormd door in het oosten het raster tussen de AW duinen en het landgoed van jhr. Barnaart. Vanaf het Zandgat wordt de grens gevormd door een denkbeeldige lijn in noordelijke richting tot ± 200 m. van het raster af, dan verder parallel lopend hiermee tot 20 m. ten noorden van de Pannelanderweg. Dan weer naar het oosten parallel met de Pannelanderweg tot het toegangshek. Het terrein is 460 m. lang en de breedte variëert van 200 m. tot 50 m. Het bos vormt één geheel net het oude landgoed van jhr. Barnaart. Het gebied is 5,8 ha. groot en bestaat geheel uit een oud binnenduinbos van Kastanje, Grauwe Abeel, Zwarte Populier, Eik, Iep, Grove Den, Zeeden, Beuk en Acasia. Het grootste deel van het bos heeft een gevarieerde en dichte ondergroei van Kardinaalsmuts, Meidoorn, Berk, Kruipwilg en Bosbraam, met hier en daar Kamperfoelie, Klimop en Hop.