De broedgelegenheid van de Gierzwaluw staat onder druk, in verband met afbraak en renovatie van oude panden. Er is een sterk vermoeden dat daardoor het aantal Gierzwaluwen in de afgelopen decennia is afgenomen. Goede cijfers hieromtrent ontbreken echter omdat inventarisatie lastig is en omdat de gebruikte methoden van onderzoek verschillen. Voor de bescherming van de Gierzwaluw is het in de eerste plaats nodig een beter inzicht te krijgen in de aanwezige nestgelegenheid. Daarnaast is het zinvol alternatieve nestgelegenheid (bijvoorbeeld nestkasten) aan te bieden. Van belang is dat de alternatieve nestgelegenheid wordt aangeboden als er nog voldoende oorspronkelijke nestgelegenheid is. In dat geval zal het alternatief sneller benut worden.