Voor de vogeltellingen van deze twee meren was het echt wel nodig dit jaar, dat ze beide geïnventariseerd werden, want het grote meer was vaak verstoord door de uitgravingen. De meeste tellers hebben dan ook de gegevens van beide meertjes doorgegeven. Vrijwel het gehele jaar door werd er van het Grote Vogelmeer water overgeheveld of uitgepompt; in het voorjaar werd er aan de zuidkant gepompt. Dit water had een klein meertje gevormd en was later weer weggezakt. Rondom het grote eiland is er toen afgegraven en ook op het eiland is afgegraven om het vlakker te maken. Sommige broedvogels hebben er blijkbaar geen schade van geleden, want de Zilver-, Storm- en Kapmee uwen hebben er weer gebroed.