De betreffende terreinen liggen in de middenduinen d.w.z. in het relatief vlakke stuk tussen de zeeduinen en de binnenduinen. Het uiterlijk van het gebied is overigens niet steriotype voor een middenduingebied, het is te ruig begroeid en er staan te veel (naald-) bomen. Sommige vogels, die van nature in dit landschaptype thuishoren ontbreken in dit terrein b.v. Wulp en Veldleeuwerik. De vogelstand is kwalitatief zowel als kwantitatief gunstig en hoog.