Het geinventariseerde terrein ligt direkt ten westen van het V.D. Vlietkanaal en is op de platte grond van de Amsterdamse Waterleidingduinen aangeduid met ”Eendenvlak”. Dit terrein is 27,6 ha. groot en de grenzen er van kunnen als volgt worden omschreven. De noordgrens wordt voor een belangrijk deel gevormd door de noordelijke blauwe wandelroute die het V.D.Vlietkanaal via het Renbaanveld verbindt met het Barnaartkanaal en van hier af enkele voetpaadjes die min of meer loodrecht op het V.D. Vlietkanaal uit komen. De oostgrens bestaat in het noorden uit het V.D. Vlietkanaal en verder uit de verharde weg die dit kanaal met het Zwarteveld- en Korte Sprenkelkanaal verbindt. De zuidgrens is bepaald door de zuidelijke blauwe wandelroute die van het Monument aan de verharde weg naar het wegten loopt in de richting van het Zwarteveldkanaal. De westgrens tenslotte wordt gevormd door een breed wandelpad dat de beide blauwe wandelroutes met elkaar verbindt en wel op de plaats waar de Noordelijke route sterk naar het noorden afbuigt en de zuidelijke route dit in zuidelijke richting doet.