Het Geïnventariseerde terrein is een deel van een duinvlakte, gelegen in het middenduin in de gemeente Zandvoort en is 14,2 ha. groot. Het bevindt zich in het zuidelijke deel van het Oosterveld en wordt begrensd door: in het noordwesten de Duinpanweg en het graspad dat de zuidgrens van terrein no. 5 vormt; in het zuidwesten door de Lindenbergweg en in het zuidoosten door een gemarkeerde wandelroute. De lengte van de omringende wegen is 0,8 km. asfaltweg en 1 km graspad. Voorts wordt het terrein nog doorsneden door 1,7 km. graspaden. Een groot deel van het terrein is vrij vlak met een naaiveldhoogte van 6 tot 7 m. boven A.P. In het oosten en noorden wordt het begrensd door een duinenrij van 11 tot 20 m. hoogte, met als hoogste punt de Govershol met een hoogte van ruim 22 m. boven A.P. Het laagste deel van het terrein is begroeid met Berkenbos, waarin enige verspreid staande Grove Dennen. De ondergroei bestaat uit Meidoorn, Lijsterbes, Vlier, Kardinaalsmuts, Kamperfoelie, Liguster en Kruipwilg. De hogere delen zijn begroeid met Duindoorn, Egelantier en kleine bosjes Kardinaalsmuts, Vlier en Meidoorn. Er bevinden zich ook nog enige open veldjes met een spaarzame gras- en nosbegroeiïng. De oppervlakte bos en struiken is ± 6 ha.