Ook 1975 is weer een goed vogeljaar geweest. Het water stond geregeld hoog. De afgravingen waren in april voltooid. Het meertje, dat aan de oostkant van het Vogelmeer gemaakt was, door het overhevelen van overtollig water, is al snel weer drooggevallen. Rondom het meer zijn enige nieuwe zitbanken aangebraht, wat door het publiek en onze waarnemers, zeer gewaardeerd wordt. Het Spartelmeer is het hele jaar lekker diep geweest, wat voor de Knobbelzwaan aanleiding heeft gegeven om weer op het eilandje te broeden. Er zijn dan ook drie jongen uitgekomen. Op het kleine eilandje van het Vogelmeer is niet gebroed door de Kapmeeuwen, vermoedelijk door het afvlakken van het bovengedeelte, dat nogal een kale indruk geeft. Dit is niet verontrustend, want op het grote eiland zijn er genoeg jongen groot gebracht. De Krakeend is zoals het vorige jaar niet zo talrijk geweest. Maar het Dodaarsje heeft het beter gedaan. De telling is weer goed geslaagd. In de meeste gevallen zijn de beide meertjes geteld.