In 1971 werd voor de vijftiende keer door de leden van de vogelwerkgroep Haarlem het vogelmeertje geïnventariseerd. Door de lage waterstand van de laatste jaren heeft het meertje wat aan haar onspronkelijke karakter ingeboet, hetgeen o.a. tot uitdrukking is gekomen in de vogelstand, zo zijn bv. de fuutachtigen geheel verdwenen als broedvogel.