Wederom zijn in 1968 door een aantal leden van de ”Vogelwerkgroep Haarlem” regelmatig waarnemingen verricht over het voorkomen van vogels in en rond het Grote Vogelmeer. De waarnemingsperiode loopt van 13 januari tot en met 26 december 1968.