Het landgoed Elswout is een overblijfsel van een zeer groot bezit, dat door de eeuwen heen verbrokkeld werd, nu is de oppervlakte nog 74 ha. Na het jaar 1600 heeft de toenmalige eigenaar er een lustoord van gemaakt. Achter het grote huis is een vijver die uitloopt in smaller water, dat zich door bos en weiland kronkelt en zich als ”Kleine Vijver” even verbreedt. Verscheidene bruggetjes verbinden de oevers van het soms diep liggende water. We kunnen ons voorstellen dat een eeuw geleden, toen er vooral in het voorjaar veel water uit het duin stroomde, het nog een ideaal broedgebied voor de IJsvogel was, die er nu alleen de winters doorbrengt. Het indertijd aangeplante Beukenbos heeft in de kalkrijke bodem geen verzuring teweeg gebracht zodat er nog veel onderbegroeiing zoals Es doorn, Brandnetel, Klein Springzaad enz. voorkomt. Ook de bosranden hebben een natuurlijke begroeiing van jonge struiken. Het westelijk deel van Elswout heeft een rand van jong Eikenbos, waartussen Meidoorn, Spaanse Aak, Lijsterbes en jonge Sparren, met hier en daar nog enige oude Populieren. De mooie weilanden (gezamenlijk oppervl. ± 6 ha.) waarin hier en daar een grote Plataan, Beuk of Eik maken er een fraai enigszins parkachtig geheel van.