Het hier geïnventariseerde terrein ligt geheel binnen de gemeente Bloemendaal en is te vinden direkt ten noorden van de duiningang bij de ”Oase”. Het terrein wordt begrensd door de brandgang waar de Rijnwatertransportleiding naar de P.W.N. door loopt; door het met dennen begroeide Adamsstort en verder door het grensraster dat van het Adamsstert naar de duiningang bij de ”Oase” loopt. De oppervlakte van het terrein is 5,4 ha. en het bestaat geheel uit een oud eikenhakhoutbos. Vermoedelijk is het terrein vroeger weiland geweest dat bij Mariënweide behoorde. Het maaiveld is op de meeste plaatsen slechts enige decimeters hoger dan het weiland waar het aan grenst, zodat het een vrij vochtige bodem heeft. Er loopt ook nog een oude greppel door, die af en toe voor een deel onder water staat. Het eikenhakhoutbos heeft een mooie ondergroei van o.a. amerikaanse en inlandse vogelkers en meidoorn, met plaatselijk een weelderige kamperfoelie begroeiïng die ook hele oppervlakte’s van de bodem bedekt. Op twee plaatsen staan enige ± 15 m. hoge grauwe abelen en langs een pad zijn een tiental kastanjes aangeplant. In de N.W. hoek staan nog enige Oostenrijkse dennen en sparren met ondergroei van sneeuwbes en door het hele bos verspreid staan enige berken. In de noordelijke helft van het bos is vrijwel de gehele bodem bedekt met adelaarsvaren en het overige deel is op lichte plaatsen en langs de paden begroeid met gevarieëerde kruiden.