Het geïnventariseerde terrein is gelegen in het middenduin en is op de waterleidingkaart te vinden direkt ten oosten van het Nieuwkanaal. Het is een sterk heuvelachtig terrein met enige kleine vlakjes en ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort. De grenzen worden gevormd door het Nieuwkanaal, de Lindbergweg en de Duinpanweg tot de Pannelanderweg. De lengte van de omringende wegen en kanaalbermen is: 2 km. asfaltweg en 1.7 km. kanaalberm. Bovendien wordt het terrein nog doorsneden door 320 m. asfaltweg en 3 km. onverharde duinpaden. De asfaltwegen worden druk belopen en bereden, van de overige paden wordt weinig gebruik gemaakt.