Het hier geïnventariseerde terrein ligt geheel binnen de gemeente Bloemendaal en is te vinden ten Z.O. van de Oranje Kom. Het wordt begrensd door het Verlengde Oosterkanaal tot waar de Beukenlaan hem kruist; door een smal slootje dat de grens tussen weiland en bos vormt en verder een deel van de Blauwe weg. De oppervlakte van het terrein is 13 ha. waarvan 3 ha. bestaat uit duinweidjes die als speelweiden in gebruik zijn. Van de resterende 10 ha. is 2 ha. oud bos van voornamelijk Beuken, Iepen en Grauwe abelen met weinig ondergroei en 8 ha. bestaat in hoofdzaak uit eikenhakhout van hoge ouderdom (100-150 jaar) met plaatselijk ondergroei van Amerikaanse Vogelkers, Meidoorn, Vlier, Kardinaalsmuts, Braam en Framboos. Van noord naar zuid door het terrein loopt een oud eikenlaantje dat in gebruik is als paardenpad. Hier en daar staat nog een verspreide Grove den of Berk en aan de oostzijde een hoekje Essen en Zwarte Elzen met sporadisch enige Kamperfoelie. Enkele kleine veldjes zijn ruig begroeid met Bosbraam, Wilgeroosje en enige verspreide Meidoornvlieren. Het geheel wordt doorsneden door tal van paden en wegen net een totale langte van 2,8 km. Hiervan is 800 m. verhard met asfalt en de overige 2 km. bestaat uit graspaden en het reeds genoemde paardenpad. Er bevindt zich binnen het geïnventariseerde terrein ook nog een oud vinkenbaanhuisje en een paar afrasteringen rond jonge aanplanten. Er is voldoende water aanwezig in de vorm van een kanaaltje in het westen en een snal slootje in het oosten.