Het geïnventariseerde terrein is het bijna geheel beboste noordelijke deel van een grote duinvlakte op de grens van het midden- en binnenduin. Het ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort en is 15,8 ha. groot. De grenzen van het terrein, worden in het noorden en noordwesten gevormd door graspaden die tevens de scheiding vormen met de terreinen no. 4, 5 en 7.