In de vorige Fitis werd een aankondiging gedaan van het dit jaar te starten onderzoek naar het broeden van Huis- en Gierzwaluw in Zuid-Kennemerland. Nu met het broedseizoen van deze soorten voor de deur, wat meer informatie.