In vroeger jaren – ruim 100 jaar geleden – behoorde het onderzochte terrein bij Mariënduin. Het was toen gedeeltelijk in kultuur als bouwlandjes (aardappelteelt?). Direkt ten noorden van het geinventariseerde terrein – op het Zandvoorter Vlakje – stand vroeger een boerderijtje. Op enkele plaatsen is nog iets te zien van de vroegere bouwlandjes. Dit zijn nu nog vrij vlakke veldjes omgeven door restanten van een houtwal, voornamelijk bestaand uit zeer oude Zwarte Populieren. Met het graven van het noordoosterkanaal is een groot deel van het vrij gekomen zand als een zandstort op het vroegere duin gebracht. Op deze storten zijn in de jaren 1930 – 1935 dennen geplant; in hoofdzaak Oostenrijkse Dennen maar ook plaatselijk Grove en Corsicaanse dennen.