Het geinventariseerde terrein bevindt zich aan de oostzijde van het middenduin en is een deel van een grote duinvlakte. Vroeger stond er een boerderij op het Vogelenveld en de aktiviteiten van de vroegere bewoners van deze boerderij drukken ook nu nog een duidelijk stempel op het grootste deel van het terrein. Van het 33,3 ha grote gebied is 13 ha voormalig weiland, wat nog duidelijk zichtbaar is, verder zijn nog bouwlandjes aanwezig ter grootte van 3 ha, waaromheen houtsingels. Er is ± 9,3 ha bos aanwezig waarvan de helft duidelijk aangeplant is en vroeger dienst deed als Eiken- en Elzenhakhoutbos, houtsingels (voornamelijk bestaand uit Eiken) en een Iepenlaan. De andere helft van het bos – Del van Schrama – is min of meer natuurlijk en bestaat uit een bosje Grauwe Abelen en een Berkenbosje met ondergroei van Meidoorn, Gelderse Roos, Egelantier, Liguster en Kamperfoelie met aan de randen nog enige Kardinaalsmutsen en Wilgen.