Zoals uit het stuk over veldwerk blijkt, is het tellen van broedvogels altijd een belangrijke activiteit van VWG-ers geweest. Voor dit zogenaamde inventariseren zijn in de loop van de tijd verschillende methoden ontwikkeld. Tegenwoordig is de zogenaamde uitgebreide territoriumkartering de algemeen geaccepteerde inventarisatiemethode in Nederland (Hustings et al, 1985). Vroeger was ook de methode Bloem enige tijd in zwang, genoemd naar een van de grondleggers van de VWG. In dit artikel wordt de laatste methode beschreven en kort vergeleken met de huidige inventarisatiemethode.