Na de koude winter en zeer natte februarimaand bleef de temperatuur tot en met april aan de lage kant met dikwijls harde noordwestelijke wind en hagel. Ondanks dit slechte voorjaar mag gesteld worden dat het broedseizoen zeer goed is geworden. Vooral grutto en kievit hebben meer broedsels met sukses groot gebracht dan andere jaren.