Vorig jaar sprak Hans Vader in zijn artikel over het eerste broedgeval van de Grauwe Klauwier sinds veertig jaar in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn hoop uit om in het daaropvolgende jaar opnieuw broedende klauwieren in dit gebied te mogen vaststellen (Vader 2006). Zijn hoop is enigszins bewaarheid geworden, niet met een broedgeval in de waterleidingduinen, maar met een succesvolle broedpoging in Klein Olmen in de Kennemerduinen, Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). Dit artikel schetst het verloop van dit broedgeval en geeft een overzicht van de huidige status van Grauwe Klauwier in de Hollandse duinen.