In het kader van een ringonderzoek worden sinds het broedseizoen van 1993 Torenvalken in de regio gevangen en geringd. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de jaarlijkse overleving en dispersie (verplaatsing) van volwassen Torenvalken. De broedpopulatie in de Haarlemmermeer dient daarbij als uitgangspunt. In verband met dit onderzoek werd in de zomer van 1993 contact gezocht met de Werkgroep Preventie Vogelaanvaringen van de N.V. Luchthaven Schiphol. Uit de gesprekken bleek dat een samenwerking op het gebied van roofvogels in relatie tot het aanvaringspreventiebeleid op prijs werd gesteld. In de maanden juli-augustus bereikt de aanwezigheid van jonge Torenvalken op het luchthaventerrein (de airside) een piek. Het is met name deze periode waarin veel onervaren eerstejaars in aanvaring komen met vliegtuigen. In een poging het aantal aanvaringen en het aantal slachtoffers te verlagen, verzocht de Werkgroep Preventie Vogelaanvaringen in de zomer van 1995 jonge Torenvalken op de airside te vangen en te verplaatsen. Na ampele overweging is besloten om aan dit verzoek medewerking te verlenen.